Meta

Adatvédelem

A ZF számára minden természetes személy személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú. Ez magába foglalja a közlekedésben résztvevő összes embert is. Ezért ezennel tájékoztatni szeretnénk Önt a személyes adatok kezeléséről annak során, amikor a ZF tesztjárművek az automatizált és autonóm vezetéshez kapcsolódó biztonságos algoritmusok fejlesztése érdekében a közterületeken videofelvételeket készítenek. A ZF Friedrichshafen AG ilyen irányú feldolgozással kapcsolatos valamennyi tevékenységét kizárólag az ÁAR (GDPR) és a BDSG (szövetségi adatvédelmi törvény) jogszabályi rendelkezései alapján végzi. Ez magával vonja azt is, hogy munkatársainkat és alkalmazott szerződéses adatfeldolgozóinkat szerződés kötelezi ezen adatvédelmi előírások betartására.

Az ezekkel az információkkal kapcsolatos esetleges megjegyzéseit vagy kérdéseit a ZF konszern adatvédelmi koordinátorához, Silke Wolf asszonyhoz intézheti (aki egyben a ZF Friedrichshafen AG adatvédelmi megbízottja is) az alábbi címen:

Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Németország

A ZF konszern adatvédelmi koordinátora e-mailben is elérhető a qngncebgrpgvba@ms.pbz címen, valamint a lent kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül.

Milyen céllal történik ez az adatgyűjtés?

Az automatizált vezetési megoldásaink könnyíteni hivatottak a sofőr munkáját, hogy teljes figyelmét a közúti forgalomnak szentelhesse és ezáltal fokozza a közlekedés biztonságát. A tempomat, a parkolási asszisztens vagy a sávtartó asszisztens funkciók az első fejlesztések közé tartoztak, és ezeket már sokan magától értetődően használják. Mi erre építünk és bővítjük a jármű funkcionalitását.

A tesztjárművek biztonságos és szabályszerű üzemelése érdekében a járművekbe környezetfelismerő kamerák is be vannak szerelve. Ezek segítenek pl. a jármű útjában található akadályok felismerésében, hogy a járműveket mindig a forgalom szempontjából biztonságos állapotba lehessen hozni.

Milyen adatokat gyűjtünk?

A kamerák száma, hatótávolsága és élessége a forgalmi biztonság biztosításához szükséges mértékre korlátozódik, és ezt nem haladja meg.

A képfelvételek csak a forgalmi biztonságot, a termékbiztonságot, valamint az automatizált vezetés műszaki tesztelését és továbbfejlesztését szolgálják. A ZF Friedrichshafen AG-nek semmilyen érdeke sincs a véletlenül felvett személyek vagy gépjárműrendszámok azonosításában. A személyes adatok az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR (GDPR)) és a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezései szerint kerülnek feldolgozásra. Az adatfeldolgozás jogi alapja a ZF Friedrichshafen AG jogos érdeke a fent megnevezett célok szerint (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1f bekezdése).

Hol közlekednek a járművek?

Az automatizált vezetési funkciók teszteléséhez a különböző forgalmi helyzetek lehető legszélesebb választékára van szükség.

Egy projekthez kapcsolódóan az ügyfél kérésére a ZF elvben globális felvételeket is készíthet.

Meddig tároljuk az adatokat?

A ZF az Ön személyes adatait nem tárolja tovább, mint ahogy azt az érvényes adatvédelmi törvények és egyéb jogszabályok megengedik, illetve ameddig az az adatgyűjtési célok szempontjából indokolt.

Alapvetően a gyűjtött adatokat a kutatási, ill. fejlesztési projektek időtartamára tároljuk.

A ZF megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított a kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosításához; a megfelelő kockázatelemzés tartalmazza az érintett személyek jogainak korlátozására, a gyakorlatba való átültetés költségeire, valamint az adatfeldolgozás típusára, terjedelmére, szövegkörnyezetére és céljaira vonatkozó kockázatelemzést.

Az intézkedések magukba foglalják

  • (i) A személyes adatok titkosítását, amennyiben ez alkalmazható/megfelelő
  • (ii) A feldolgozással kapcsolatos rendszerek és szolgáltatások bizalmasságának, integritásának, rendelkezésre állásának és terhelhetőségének hosszú időtartamra történő biztosításának a képességét
  • (iii) A személyes adatok rendelkezésre állásának, illetve fizikai vagy műszaki incidens esetén az ezekhez történő hozzáférés gyors visszaállításának a képességét
  • (iv) A műszaki és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres ellenőrzésére, vizsgálatára és értékelésére irányuló eljárást a feldolgozás védettségének biztosítása érdekében

Milyen jogaik vannak a felvételek által érintett személyeknek?

Az érvényes adatvédelmi törvények szerint a következő jogokkal élhet. Ezeket a jogokat bármikor érvényesítheti a ZF konszern adatvédelmi koordinátorával szemben:

· A személyes adatokhoz kapcsolódó hozzáférési, módosítási és törlési jog

  • A kezelés korlátozásának joga
  • Az adathordozhatósághoz való jog az alkalmazandó mértékben
  • A hozzájárulás visszavonásának joga, amennyiben a feldolgozás hozzájáruláson alapul
  • A felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtási jog
  • A kezelés elleni tiltakozás joga

Megfelelő kérelmet az alábbi kapcsolatfelvételi űrlap segítségével adhatja be. Kérjük, hogy a megfelelő felvétel kiválasztása érdekében a felvétel időpontját és pontos helyszínét, valamint a járművet a lehető legpontosabban adja meg.