Meta

Ochrana dat

ZF považuje ochranu osobních dat všech fyzických osob za důležitou prioritu. To zahrnuje veškeré účastníky provozu. Rádi bychom vás zde proto informovali o nakládání s osobními daty v kamerových záznamech testovacích vozidel ZF pořízených ve veřejném prostoru a využitých pro vývoj bezpečných algoritmů pro automatizované a autonomní řízení. Všechny aktivity ZF Friedrichshafen AG v souvislosti s tímto zpracováním jsou prováděny výhradně na základě zákonných ustanovení GDPR a BDSG (německý Spolkový zákon o ochraně dat). To znamená, že naši zaměstnanci a zaměstnaní smluvní zpracovatelé dat jsou smluvně zavázáni dodržovat tyto požadavky na ochranu dat.

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy týkající se těchto informací, obraťte se na koordinátorku ochrany dat skupiny ZF, paní Silke Wolf, která je u společnosti ZF Friedrichshafen AG rovněž osobou pověřenou ochranou dat, na následující adrese:

Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Německo

Koordinátorka pro ochranu dat je dosažitelná také pomocí e-mailu qngncebgrpgvba@ms.pbz a také níže uvedeného kontaktního formuláře.

Za jakým účelem probíhá toto shromažďování dat?

Naše řešení pro automatizovanou jízdu mají řidiče odlehčit, aby mohl věnovat plnou pozornost silničnímu provozu a zlepšit tak bezpečnost silničního provozu. Funkce jako tempomat, parkovací senzory nebo hlídání jízdního pruhu byly první výsledky vývoje a jsou již mnohými považovány za samozřejmost. Z toho vycházíme při rozšiřování funkcí vozidla.

Pro bezpečný a řádný provoz zkušebních vozidel jsou ve vozidlech také nainstalovány kamery pro rozeznání okolí. Tak jsou např. rozeznávány překážky v jízdní dráze vozidla, takže vozidla mohou být vždy uvedena do bezpečného provozního stavu.

Jaká data jsou shromažďována?

Počet, dosahy a zaostření kamer jsou omezeny na to, co je nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu, a toto nepřekračují.

Obrazové záznamy se používají výhradně pro účely bezpečnosti provozu, bezpečnosti výrobků, technického testování a dalšího rozvoje automatizovaných funkcí řízení. ZF Friedrichshafen AG nemá žádný zájem identifikovat náhodně zaznamenané osoby nebo statní poznávací značky vozidel. Osobní data jsou zpracovávána v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a Spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG). Právním podkladem pro zpracování dat je oprávněný zájem společnosti ZF Friedrichshafen AG na výše uvedených účelech (čl. 6 odst. 1f) GDPR).

Kde se jezdí?

Pro vyzkoušení automatizovaných funkcí řízení je zapotřebí co možná nejširší spektrum různých dopravních situací.

Obecně může ZF provést jízdy se záznamy na přání zákazníka a v závislosti na projektu globálně.

Jak dlouho jsou data uložena?

ZF neuchovává Vaše osobní data déle než je přípustné podle platných zákonů na ochranu dat a jiných právních předpisů, resp. ne déle, než je oprávněno pro účely, pro které byla tato data původně shromážděna. Shromážděná data jsou zásadně uložena po dobu trvání výzkumných nebo vývojových projektů.

ZF realizovalo vhodná technická a organizační opatření, aby zaručilo přiměřenou bezpečnostní úroveň rizika; odpovídající analýza rizik obsahuje analýzu rizika omezení práv dotčených osob, náklady na realizaci a také druh, rozsah, souvislost a účel zpracování dat.

Opatření zahrnují

  • (i) Šifrování osobních dat, pokud je to možné/přiměřené
  • (ii) Kapacitu, důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a trvalé zajištění služeb v souvislosti se zpracováním
  • (iii) Schopnost rychle obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzické nebo technické události
  • (iv) Postup pro pravidelnou kontrolu, zhodnocení a ohodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zaručení bezpečnosti zpracování

Jaká jsou práva osob dotčených záznamy?

V souladu s příslušnými zákony na ochranu údajů můžete uplatnit následující práva. Tato práva můžete kdykoli uplatnit vůči koordinátorce ochrany dat skupiny ZF:

  • Právo na informace, opravu a vymazání osobních dat
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost dat v použitelném rozsahu
  • Právo na odvolání souhlasu, pokud je zpracování založeno na souhlasu
  • Právo na stížnost u dohlížecího úřadu
  • Právo vznést námitku proti zpracování
Příslušnou poptávku můžete zadat pomocí následujícího kontaktního formuláře. Uveďte prosím čas záznamu, přesné umístění a vozidlo co nejpřesněji, aby bylo jisté, že se jedná o správný záznam.